Najugroženiji penzioneri u FBiH dobit će jednokratnu pomoć od 100 KM

v

Savez udruženja penzionera Federacije BiH održao je sjednicu Upravnog odbora na kojoj je odlučeno da će ove godine oko 400 najugroženijih penzionera dobiti jednokratnu pomoć od po 100 KM.

Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza FBiH, potvrdio je ovu informaciju za Faktor.

 

Novac će biti uplaćen na transakcijske račune penzionera čim Federalno ministarstvo finansija prebaci sredstva Savezu udruženja penzionera FBiH. Od ukupno odobrenih 90.000 KM, 70% će biti usmjereno za pomoć penzionerima, dok će preostalih 30% biti korišteno za rad udruženja.

Savez udruženja penzionera FBiH i Savez kantonalnih udruženja umirovljenika u FBiH ove godine su dobili ukupno 120.000 KM iz budžeta FBiH, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada su dobili 80.000 KM.

“Od odobrenog novca, 30% ide Federalnom savezu i kantonalnim savezima za rad, jer ne možemo funkcionisati samo od članarine koja iznosi tri feninga po članu. Preostalih 70% ide za pomoć bolesnim i najsiromašnijim penzionerima. Oko 400 penzionera dobit će po 100 KM pomoći”, izjavio je Trakić.

Posebno je istaknuo da će Savez udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona moći podijeliti po 100 KM za 100 članova čije penzije ne prelaze 300 KM. Mnogi od tih ljudi imaju srazmjerne penzije zarađene dijelom u FBiH i Srbiji.

 

Pomoć će biti raspoređena prema spiskovima najugroženijih članova koje će dostaviti općinska udruženja penzionera, uz prateću dokumentaciju i brojeve bankovnih računa.

“Nadamo se da će isplata krenuti veoma brzo, čim Federalno ministarstvo finansija prebaci sredstva Savezu udruženja penzionera FBiH”, kazao je Trakić.