Najzagađeniji grad u Evropi jutros je Sarajevo, zrak opasan za osjetljive grupe

.
Prema podacima IQAira o kvalitetu zraka, Sarajevo je ovog jutra na sedmom mjestu po zagađenosti vazduha, ali ga to svrstava u deset najzagađenijih gradova u Evropi.

Najzagađeniji grad na svijetu ovog jutra je New Delhi sa indeksom od 483.

Prate ga Karachi, Kolkata, Hanoi, Lahore sa dosta manjim indeksom zagađenosti, dok Sarajevo na sedmom mjestu na svijetu ima indeks od 156 i označen je kao "Nezdrav za osjetljive grupe".

"Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani", glasi upozorenje o jutrošnjem kvaliteti zraka.

Što se tiče gradova u BiH, najzagađeniji grad nakon Sarajeva je Zenica sa indeksom 112.

Općepoznato je da loš kvalitet zraka, zbog čega je i izdato prethodno upozorenjo, utječe na zdravlje ljudi. Aerozagađenje predstavlja koncentraciju štetnih materija preko tolerantne granice koje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi, dok se njegovo indirektno djelovanje ispoljava putem štetnog utjecaja na domaće životinje i vegetaciju.