Nakon 85 godina porodica obaviještena o odluci Suda

.

Sud u Klanjcu donio je odluku koja će sigurno izazvati zanimanje i pitanja o vlasničkim pravima i dugovima iz prošlosti. Naime, Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNR Jugoslavija) izgubila je pravo zaloga na imovini zagorske porodice iz okoline Tuhelja, i to zbog duga od svega 7 dinara.

Radi se o uknjižbi prava zaloga na šumama, pašnjacima i vinogradu površine oko 5000 kvadratnih metara, koja je upisana u korist FNR Jugoslavije 13. novembra 1939. godine. Odluka suda, koja je donesena nakon 85 godina, nalaže brisanje založnog prava u gruntovnici na navedenom vlasničkom dijelu u katastarskoj opštini Črešnjevec.

Sud u Klanjcu je obavijestio vlasnika nekretnina o ovoj odluci, a zanimljiv detalj je da je FNR Jugoslavija obaviještena putem e-Oglasne ploče suda. Sud je također naveo da se protiv ove odluke može izjaviti prigovor u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, elektronički putem javnog bilježnika ili advokata.

 

Ova neobična situacija podsjeća nas na period 1939. godine kada je upisano založno pravo. Tadašnje jugoslavenske vlasti su to činile zbog duga od svega 7 dinara.

 

S obzirom na to da je područje na kojem je upisano založno pravo bilo u sastavu Kraljevine Jugoslavije 1939. godine, a FNR Jugoslavija je proglašena 1945. godine, ovo pitanje postavlja se u kontekstu vlasničkih prava, dugova i pravnih naslijeđa koja datiraju iz perioda prije više od osam desetljeća.

Ova situacija otvara mnoga pravna i historijska pitanja te će sigurno privući pažnju pravnih stručnjaka i javnosti.