Narko mafija na području USK osuđena na ukupno 17 godina zatvora!

.

Nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa u krivičnom postupku protiv optuženih Zolić Hasid, Šabić Denis, Antonić Mirela i Zolić Beganović (po vlastitoj izjavi Zulić) Elvisa, Kantonalni sud u Bihaću je dana 16.01.2024. godine donio i javno objavio presudu u predmetu broj: 01 0 K 01496623 K kojom je optužene oglasio krivim zbog počinjenja krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2 KZ F BiH, u sticaju sa krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ F BiH sve u vezi sa članom 54, KZ F BiH, te izrekao kaznu zatvora i to:


1. Optuženom Zolić Hasidu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 10 mjeseci.


Na osnovu člana 57. KZ FBiH optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 31.07.2019. godine do 31.10.2019. godine.


2. Optuženom Šabić Denisu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 mjeseci.


Na osnovu člana 57. KZ FBiH optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 31.07.2019. godine do 31.10.2019. godine.


3. Optuženoj Antonić Mireli jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 mjeseci


Na osnovu člana 57. KZ FBIH optuženoj se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.08.2019. godine do 30.08.2019. godine.

4. Optuženoj Zolić Beganović Elvisi jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 mjeseci.


Na osnovu člana 57. KZ FBiH optuženoj se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.08.2019. godine do 30.08.2019. godine.


Na osnovu odredbe člana 213. i 212. st. 3. ZKP FBiH usvaja se imovinskopravni zahtjev oštećene Državne agencije za istrage i zaštitu Ministarstva sigurnosti BiH za povrat novca u ukupnom iznosu 2.750,00 KM, na način da se optuženi Zolić Hasid obavezuje da oštećenoj Državna agencija za istrage i zaštitu Ministarstva sigurnosti BiH isplati navedeni iznos od 2.750.00 KM na ime novčanih sredstava utrošenih prilikom primjene posebne istražne radnje "simulirani kontrolisani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine" iz čl. 130. st. 2. tačka f) ZKP F BiH, u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude.


Na osnovu odredbe iz člana 202. stav 1. ZKP FBiH optuženi se obavezuju na plaćanje troškova krivičnog postupka o čijoj visini će se donijeti zasebno rješenje.


Protiv presude je dozvoljena žalba Vrhovnom sudu F BiH u roku od 15 dana od dostavljanja presude.