Novi migrantski centar na lokaciji Vučjaka: Po staroj narodnoj u kojoj su i vuk sit i ovce na broju

Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove Grada Bihaća izvršila je uviđaj na Vučjaku, gdje su obišli i obilježili česticu koja bi trebala biti buduća lokacija privremenog migrantskog kampa. Nakon tog za površinu od 15.000 metara kvadratnih čeka se urbanistička saglasnost, koja bi trebala biti završena u roku 10 dana s obzirom da je zemljište u vlasnistvu grada i nema osporavajućih faktora. U gradskoj Upravi tvrde da će tu kako je i planirano nići šatorsko naselje kako bi se Bihać napokon rasteretio, dok bi se ova odluka prema drugima ipak trebala preispitati

Zaključak koje je Gradsko vijeće Bihać donijelo na vanrednoj sjednici kojom se lokacija Vučjak potvrđuje za novi migracioni centar, kod građana je izazvalo različite reakcije.

U rasponu je od olakšanja da se ukupna situacija stavi pod kontrolu do onih koji smatraju da će to direktno uticati na život stanovnika Bihaća. Ovaj prostor kontaminiran je još uvijek minama, a podzemne vode slijevaju se u izvorište pitke vode, čime će se direktno ugroziti zdravlje građana ukoliko na Vučjaku bude smještaj za više hiljada migranata.

Upravo je to razlog zbog kojeg bi na ovaj zaključak koji je ishitreno usvojen, trebali reagirati svi, mišljenje je nekadašnjeg premijera USK, Izudina Saračevića. Saračević između ostalog smatra kako ovo rješenje može da dovede do trovanja građana Bihaća, te se pita da li su toga svjesni oni koji su donijeli ili podržali ovakvo rješenje.

Na drugoj strani gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić smatra da je Gradsko vijeće izabralo najbolju lokaciju, te kako se upravo u tom prostoru nalaze izlazne i ulazne rute kojima migranti nastoje nastaviti svoj put ka zemljama zapadne Evrope.

A za novi centar na Vučjaku, već su otpočele pripreme. Nakon obilježavanja uslijediće čišćenje terena i stvaranje uslova za postavljanje šatora i kontejnera. Sve ovo trebalo bi se finasirati iz donatorskih sredstava, ističe gradonačenik Fazlić demantirajući navode o povlačenju IOM-a iz ovog procesa. kako je kazao, saradnja će se nastaviti ne samo sa IOM-om već i sa drugim međunarodnim partnerima.

Svi oni a pogotovo državna i federalna vlast koja u posljednje vrijeme pokazuje veći angažman potrebni su u situaciji kada je Bihać suočen s brigom za više hiljada migranata dnevno. Da li je lokacija Vučjak dobra ili ne, time bi se pored političara trebala zanimati i struka, i to što prije s obzirom da se u narednom periodu očekuje priliv većeg broja migranata, kako prenosi RTV USK.

Izvor: