Od sutra sve općine u KS primaju zahtjeve za isplatu dječijeg dodatka za porodice sa troje i više djece

.
Bez obzira na ekonomski status porodica, svako dijete dobit 57,70 KM

 

Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je Skupština Kantona Sarajevo donijela 18. decembra propisano je da porodice sa troje ili više djece ostvaruju pravo na dodatak na djecu uvećan za 10 posto za svako dijete.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je na osnovu ovih izmjena Zakona donijelo Instrukciju o iznosima novčanih davanja u kojima je za porodice a troje ili više djece, bez cenzusa, utvrđen iznos od 57,70 KM za svako dijete.

Ove Instrukcije danas su dostavljene svim nadležnim općinskim organima uprave, kako bi isti mogli započeti sa primjenom Zakona.

Sve porodice u Kantonu Sarajevo, koje imaju troje ili više djece, se od sutra mogu obratiti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u svojoj općini kako bi predale zahtjev za ovaj dječiji doplatak za djecu, bez obzira na ekonomski status porodica.

- Uživajmo u ovom historijskom trenutku za natalitet u Federaciji Bosne i Hercegovine, a "Porodice tri plus" ohrabrenije ide dalje, bori se za nove promjene, s ciljem da sve porodice u Federaciji BiH uživaju u istim benefitima - ističu iz „Porodice tri plus“.