Održana sjednica Vlade USK- evo odluka i zaključaka

r

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na 45. godini. danas održanoj sjednici, odluke o kupovini zemljišta za izgradnju vrtića na području Općine Bužim.

U budžetu za 2024. godinu Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je sredstva za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje vrtića u Bužimu u iznosu od 163.800,00 KM.

Također, u smjernicama za trogodišnje planiranje Unsko-sanskog kantona za period 2025. - 2027. ove godine, pored strateških projekata, imajući u vidu prioritete definirane Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona 2021 - 2027. godine, po sektoru Strategijama Kantona i drugim strateškim dokumentima, utvrđeno je da će Vlada Unsko-sanskog kantona, u datom periodu, usmjeriti prvenstveno na projekte koji obuhvaćaju ekonomski i socijalni sektor, infrastrukturu i zaštitu okoliša, a projektom izgradnje objekta vrtića u Bužimu, bolje uslove za djecu i osoblje, te bi li obezbijeđen Predškolsko obrazovanje za djecu sa područja općine Bužim.

Na prijedlog premijera Kantona Nijaza Hušića, članovi Vlade USK donijeli su danas Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem budžetskog korisnika Vlade Unsko-sanskog kantona.

Ovom Odlukom utvrđena su sredstva za realizaciju u iznosu od pola miliona KM za podršku nevladinom sektoru.

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i Zakonom o saradnicima i fondacijama Bosne i Hercegovine, a svrha dodjele sredstava je refundacija i finansiranje/sufinansiranje projekata koji doprinose promociji vrijednosti Kantona i Bosne i Hercegovine široj javnosti, te unapređenju ljudskih prava, građanskih sloboda i ravnopravnosti spolova, kao i projekata iz oblasti nauke, kulture, medija, sporta, umjetnosti, turizma i drugih projekata koji doprinose realizaciji ciljeva održivog razvoja koje implementira neprofitne organizacije u sklopu njihovih programa rada.

Dato je saglasnost na tekst javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za refundaciju i finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu koji će biti objavljen na web stranici Vlade USK.

Vlada USK je saglasila i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i postupku odobravanja jednokratne novčane pomoći pripadnicima vojnih kategorija.

- Određuju se kriteriji, uvjeti i postupak na temelju kojeg se odobrava jednokratna novčana pomoć u svrhu liječenja, redovne i honorarne edukacije te zbog lošeg općeg imovinskog stanja. U tu svrhu smo planirali iznos od 520.000 KM, a javni poziv za dodjelu sredstava bit će dostupan na službenim stranicama Vlade USK, kaže ministar za pitanja boraca i RVI Almir Tutić.

Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na danas održanoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o visokom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu i uputila Skupštinu Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

- Veliki broj izmjena i dopuna ovog Zakona izgubio je strukturu, jasnoću i urednost, imajući u vidu da je prošlo 15 godina od donošenja Zakona i da su u tom periodu dogodile ključne izmjene u oblasti informatizacije, digitalizacije, načina učenja, potreba mobilnosti i studenata i nastavnog kadra, kao i promjene prema potrebama poslodavaca na tržištu rada, tada je jasno da se visoko obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu mora inovirati kroz odredbe novog Zakona, pojasnio je resorni ministar Denis Osmankić.

Vlada Kantona prihvatila pozitivno mišljenje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na inicijativu zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Aide Pašić - Čizmić koje se zalaže za radni ambijent bez plastičnog otpada. Ovo Ministarstvo podržalo je inicijativu za uvođenje i korištenje alternativnih ili biorazgradivih ili staklenih materijala u cilju smanjenja količine plastičnog otpada.