Opasni momci pucali ispred predsjedništva BiH, policija nije reagovala (VIDEO)

A

Divljanje omladine u Bosni i Hercegovini prolazi nekažnjeno. Mladi sve više žive za društvene mreže, a snimanje opasnih stvari postao je trend.

Nesavjesna vožnja, brz i opasan život, kriminal i novac samo su stvari koje svakodnevno možemo vidjeti da mladi objavljuju na Instagramu i TikToK-u. Reakcija MUP-a je spora ili nikakva. Tako je bilo i ovog puta. 25. novembar zapamtit ćemo kao dan kada je zabilježen live video klip na Instagramu na kojem opasni momci iz luksuznog automobile koriste vatreno oružje u strogom centru Sarajeva.

Najprometnija ulica u Sarajevu, ulica Maršala Tita, te zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine bila je mjesto na kojem je korišteno vatreno oružje. Kao što vidimo iz skupocjenog automobila, uz glasnu muziku Svetlane Cece Ražnjatović (supruge Željka Ražnjatovića Arkana) i povike “nećemo pored Predsjedništva” opasni momak puca iz vatrenog oružja piše Crna-Hronika.

 

Kako zakon nalaže osiguranje javnog reda i mira na prostoru BiH u isključivoj je nadležnosti entitetskih i kantonalnih MUP-ova, a u ovom slučaju MUP-a Kantona Sarajevo, te Federalne uprave policije (FUP). Nakon formiranja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (Direkcija) sve ingerencije koje se odnose na fizičku i tehničku zaštitu osoba, objekata i druge imovine na državnom nivou prešle su u nadležnost ove institucije, što se odnosi i na zgradu Predsjedništva BiH.

Reakcije nije bilo.

Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine je službena rezidencija Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 1996. godine, a nalazi se u Sarajevu na adresi Maršala Tita 16. Zgrada je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2009. godine.

U zgradi se nalaze: Ustavni sud BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Arhiva Bosne i Hercegovine, Uprava za geodetske poslove i imovinsko – pravne poslove Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

OVDJE POGLEDAJTE VIDEO.