Opet Krajina bez struje- pročitajte kad i gdje

v

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu: 

CAZIN 

Dana 20.05.2024. godine · od 08:30 do 15:30 sati kupci trafopodručja: Gradina – Čardak – izlaz prema Čizmićima, Mala Lisa 5 – izlaz prema Lojićki, Tatari – stara cesta,

Dana 21.05.2024. godine · od 09:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja: Urga 1, 

Dana 21.,22. i 23.05.2024. godine · od 08:30 do 15:30 sati kupci trafopodručja: Krakača 4 – izlaz prema Todorovu,

Dana 21. i 22.05.2024. godine · od 08:30 do 15:30 sati kupci trafopodručja: Jakupovići – Izlaz prema Mehmedovići,

BOSANSKA KRUPA 

Dana 20.05.2024. godine · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: 

Halkići i Pekara, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Johova dolina izlaz prema Voloderu,

VELIKA KLADUŠA 

Dana 20.05.2024. godine · od 09:00 do 10:00 sati kupci trafopodručja: Kosa – izlaz prema zidnom bunaru,

 · od 11:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Zborište 1 – izlaz prema farmi, 

KLJUČ

Dana 21.05.2024. godine · od 09:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Tvornica Hanlovsko, Rudenice, Velečevo 1, 2 i 3, Donji Dubočani 1 i 2, Gornji Dubočani i Okašnica, 

 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.