Osposobljavanje odjela kardiologije u Bihaću radi uspješnijeg liječenja pacijenata

bolnica

Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“ će tokom ove godine planira završiti rekonstrukciju zgrade „Kasindol“ čime će cjelokupan Interni odjel biti smješten u jednoj zgradi a ne više na tri lokacije na kojima još uvijek djeluje.

 Tu će biti smještene Koronarna i Postkoronarna jedinica te Kardiološki odjel koji sada djeluje kao Odsjek kardiologije Internoga odjela…

Pacijenti s kardiovaskularnim oboljenjima ili srčani bolesnici u Unsko-sanskom kantonu bi u skorije vrijeme umjesto dosadašnjih odlazaka na liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla uslugu koronarografije  i ostale usluge dobili na Odsjeku kardiologije Internoga odjela Kantonalne bolnice „dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.  

 Dio je ovo projekta javno-privatnoga partnerstva kojim menadžment ove zdravstvene ustanove nastoji pronaći partnera koji bi u krugu bolnice izgradio i opremio centar, koji bi osim interventne kardiologije, pružao i usluge radio-terapije, za sve onkološke pacijente i već naredne godine bi pacijentima trebao otvoriti svoje vrata.

"U fazi smo nabavke najmodernijih aparata za CT skrining koronarnog krvnog suda. To je takozvana MSCT koronarografija. Također, naši pacijenti su zbog te pretrage putovali u UKC Tuzla. Sad će to biti dostupno ovdje kod nas. Nabavit ćemo i najmoderniji ultrazvučni aparat za pretragu srca koji će pored klasičnog ultrazvučnog pregleda imati softverske modifikacije koje će pomoći za transezofagijalni ultrazvuk srca a koji nam pomaže obaviti najbolju detekciju srčanih mana i valvularnih bolesti srca. Radit ćemo i stres-eho-kardiografiju, metodu koja nam omogućuje bolji pristup kardiovaskularnom oboljenju i procjeni ishemije u koronarnom krvnom sudu. Imat ćemo i procjenu bolje kinetike, tzv. strejn ultrazvuk srca. To je jedan kvalitetan aparat koji će definitvno pomjeriti standarde u oblasti kardiologije jer ni kolege u regiji neće imati takav aparat," rekao je dr. Almin Handanagić, specijalista interne medicine i subspecijalita kardiolog u Kantonalnoj bolnici „dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.