Parlament podržao inicijativu Saše Magazinovića za sprječavanje zloupotreba službenih auta

Istaknuo je zahvalnost svim poslanicima koji su podržali inicijativu, te na taj način pokazali da politika uvođenja reda i transparentnosti u rad institucija u ovom slučaju ima podršku u Parlamentu BiH.

Nakon što je Komisija za promet i komunikacije jednoglasno usvojila inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja, ista je dobila podršku Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Malo prije toga podrška je stigla i od Ministarstva prometa i komunikacija.

Usvajanje ove inicijative čijom realizacijom će se stati u kraj zloupotrebama službenih vozila je veliki korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije u kojima očigledno u pojedinim segmentima rada ne vlada red i zakon, ali i jasna poruka svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak.

Vijeće ministara BiH bi u predviđenom roku trebalo realizovati inicijativu kroz izmjenu Pravilnika o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila kako bi ista bila vidljivo označena, te upoznati građane sa ovim aktivnostima kako bi se nepravilnosti u korištenju službenih vozila mogle i prijaviti.

Ovom prilikom Magazinović je izjavio da u nelegalnom raspolaganju državnom imovinom na ovaj način ima i elemenata krivičnih djela trgovine uticajem, oštećenja budžeta i zloupotrebe položaja što ovoj inicijativi daje dodatni značaj.

Istaknuo je zahvalnost svim poslanicima koji su podržali inicijativu, te na taj način pokazali da politika uvođenja reda i transparentnosti u rad institucija u ovom slučaju ima podršku u Parlamentu BiH.

Press služba SDP BiH

Izvor: