Pčelari u Krajini u velikim problemima

as

Maj je vrijeme kada cvjeta bagrem, ali ovih dana, zbog kiše i nižih temperatura, ugrožen je ovaj vegetativni proces. Prema riječima pčelara, posebno je ugrožena proizvodnja bagremovog meda.

Bagrem ne može biti medonosan ukoliko su ovakve temperature i ako nema sunca.

Pčelari kažu kako zbog kiše i niskih temperatura pčele ne napuštaju toplu unutrašnjost košnice i sve se to negativno odražava na ukupnu pčelarsku proizvodnju.

Jedan od najvećih problema s kojim se posljednjih godina suočavaju pčelari kao i brojni poljoprivrednici su negativni klimatski uticaji.

Pored toga, pčelarstvo se kao i druge grane poljoprivredne proizvodnje, suočilo sa povećanjem cijena repromaterijala, o čemu je bilo riječi i na Skupštini Udruženja pčelara USK koja je nedavno održana u Sanskom Mostu.

U ovom trenutku kako smo mogli čuti od pčelara, neizvjesno je šta mogu očekivati u ovoj godini, jer to zavisi od mnogih faktora.

Pozitivna star za pčelare iz Unsko-sanskog kantona jeste da i u ovoi godini mogu računati na nastavak provodenih poticajnih mjera kroz program novčanih podrški za poljoprivrednu proizvodnju sa nivoa kantona.