Pezića pitali da li je haram hodžama da primaju platu?

Pezić

Efendija Elvedin Pezić je zasigurno jedan od najomiljeniji i definitivno jedan od najslušanijih bosanskih daija kojeg uživo, kako na predavanjima kao i na internetu, prati veliki broj ljudi. O ovome svjedoče prepune džamije, sportske dvorane, pozorišta i druga javna mjesta kada se on pojavi.

Efendija Elvedin Pezić je zasigurno jedan od najomiljeniji i definitivno jedan od najslušanijih bosanskih daija kojeg uživo, kako na predavanjima kao i na internetu, prati veliki broj ljudi. O ovome svjedoče prepune džamije, sportske dvorane, pozorišta i druga javna mjesta kada se on pojavi.

Na društvenim mrežama ga prate stotile hiljada, a možete ga pronaći na Facebook-u, TikToku i Youtube-u. Ovdje odgovara na vaša pitanja. Jedno takvo pitanje glasilo je “Da li je haram hodžama da primaju platu?”

“Zanima me da li je haram, hodžama da primaju platu? I da li bi pored toga što su hodže trebali raditi neki posao od kojeg će živjeti a biti hodže u ime Boga?

“Ovo je neispravna postavka stvari, hodže i efendije na našim prostorima, imaju izuzetno mnogo obaveza. Uz te obaveze nemoguće je baviti se nekim drugim poslovima. Možda jedan od 100 i uspio, ali danas da se čovjek obaveže da samo 5 puta dođe u džamiju, da otvori džamiju kako bi s ljudima klanjao to je velika obaveza koju nažalost veliki broj naših ljudi ne zna.