Počelo štampanje glasačkih listića u BiH, koštat ce više od 800 hiljada KM

.
U Bosni Hercegovini danas je počelo štampanje glasačkih listića za lokalne izbore koji su zakazani za 15. novembar, što je jedan od izuzetno važnih segmenata izbornog procesa, napomenuli su iz Centralne izborne komisije (CIK)

 

BIH, 25.septembra - Za štampanje listića izdvojeno je 805.528 KM, a listiće štampa Unioninvestplastika dd Sarajevo.

 

"Kako glasački listići spadaju u osjetljivi izborni materijal, ovoj aktivnosti pristupamo s posebnom pozornošću i uz dodatne sigurnosne mjere, kao i mjere nadzora i kontrole u svakom trenutku tokom ovog procesa", kazao je predsjednik CIK-a Željko Bakalar.

 

Centralna izborna komisija je posebnom odlukom odredila osobe, odnosno komisiju koja će vršiti nadzor nad izradom papira za glasačke listiće s vodenim žigom, kao i nadzor nad njihovim pakovanjem u plastične folije.

 

"Ova komisija dužna je redovno dostavljati izvještaje CIK-u u pisanom obliku, a o toku realizacije određenih aktivnosti. U prostorijama štamparije osiguran je 24-satni videonadzor kojem u svakom trenutku mogu pristupiti ovlaštene osobe iz CIK-a", dodao je Bakalar na današnjoj press konferenciji.

 

Prvi kontingent papira za glasačke listiće dopremljen je u štampariju Unioninvestplastike u pratnji policije i nadležnih iz CIK-a već 12. septembra. Danas će početi otpakivanje ovog papira i štampanje listića.

Procesu ponovnog brojanja papira prisustvovat će osobe zadužene za nadzor ove aktivnosti.

 

"Na kraju želim ukazati na činjenicu da prema odredbama Izbornog zakona predstavnici međunarodnih posmatrača, udruženja građana, političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata mogu posmatrati sve izborne aktvnosti u BiH, pod uslovom da se akredituju u skladu sa zakonom. Kako mogu posmatrati izbore, tako mogu posmatrati i štampanje glasačkih listića. Stoga pozivamo ovjerene političke subjekte da iskoriste svoje pravo i da se akredituju za posmatranje ovog značajnog izbornog segmenta", istakao je Bakalar.

 

Na pitanja novinara o prijavi glasača izvan Bosne i Hercegovine, Bakalar je rekao kako je u ovom izbornom ciklusu izuzetno povećan broj prijava za glasanje van BiH, kako putem pošte, tako i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

 

"U toku je obrada ovih prijava. Zapažamo određene nepravilnosti, ali kada budemo konačno zaključivali birački spisak za glasanje van BiH, uz analize naših službi moći ćemo iznijeti više detalja", rekao je Bakalar.

 

Konačan birački spisak za glasanje van BiH trebao bi biti predstavljen početkom oktobra.

Izvor: