Podignuta optužnica za poreznu utaju gotovo pola miliona KM

v

Optuženi ranije osuđivan iz oblasti privrednog kriminala

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv:
 

Simikić Siniše, rođenog 1982. godine u Derventi, državljanina BiH i R Srbije, ranije osuđivanog za krivična djela iz oblasti finansijskog kriminala.

Optuženi se tereti da je, u svojstvu zamjenika direktora i lica ovlaštenog za zastupanje bez ograničenja ovlaštenja, u pravnom licu K-Uni Plus d.o.o. Derventa, u periodu tokom 2021. godine, prema Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, podnosio neistinite prijave i obračune prometa, kao i obračunatog PDV-a za prodatu robu, sirovine, alate i mašine, kako u knjigovodstvu preduzeća tako i u poreznim prijavama, pa je na taj način, nekoliko puta, počinio utaju poreznih davanja propisanih zakonom na ime poreza na dodatnu vrijednost (PDV), u ukupnom iznosu od 477.521,99 KM i za navedeni iznos oštetio budžet i državu Bosnu i Hercegovinu, a ostvario nezakonitu imovinsku korist.

Optuženi se tereti da je u svojstvu zamjenika direktora, bez ograničenja ovlaštenja u spornom periodu i jedinog lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica K-Uni Plus d.o.o. Derventa, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza za period 2021. godine, pri čemu iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000 KM, čime je počinio krivično djelo - Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH .

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 15 svjedoka, jednog vještaka, kao i prilaganjem obimnog dokaznog materijala.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.