Policija USK jača svoje redove

.
Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost MUP-u USK da pokrene proceduru za raspisivanje oglasa za prijem 38 policijskih službenika, čime se žele kadrovski ojačati ovdašnje policijske snage koje se posljednjih godina susreću s povećanim obimom policijskih poslova.

Inače, ovo je prva kvota od ukupno 108 policajaca koji bi u narednom periodu trebalo da budu primljeni u radni odnos. Istaknuto je da se prilikom raspisivanja oglasa strogo mora voditi računa o teritorijalnoj, nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti, te da se tačno odredi broj policijskih službenika koji se primaju na rad unutar svake policijske stanice na području USK. Prijem novih policajaca vršiće se prema novom pravilniku, koji je nedavno donesen, a njime se nastoji povećati nivo transparentnosti kada se radi o odabiru kandidata.

“Pravilnik podrazumijeva organizovanje pismenih testova za kandidate i ispit opšteg znanja, kao i poznavanja pravne oblasti koja se tiče obavljanja policijskih poslova. Također, novost je da, u odnosu na dosadašnje procedure, uslov za prijem kandidata neće biti morfološke osobine, poput recimo visine i težine, kakva je praksa bila do sada. Kada prođu test opšteg znanja, kandidati se podvrgavaju testu fizičkih sposobnosti”, kažu u sekretarijatu MUP-a USK.

Navode kako dugo godina, zbog finansijskih problema, nije bilo prijema novih policajaca, ali da su sada za to stvoreni potrebni ekonomski preduslovi.

Potrebu za policijskim kadrom imaju policijske stanice u svim ovdašnjim gradovima i općinama, pa će na ovaj način biti ispunjene potrebe za policijskim kadrom.

Inače, zbog migrantske krize, u posljednjih nekoliko godina broj intervencija i slučajeva s kojima se suočava policija neuporedivo je veći nego ranije. Situaciju komplikuje i to što je veliki broj policijskih djelatnika na bolovanju ili se zbog invalidnosti ili drugih razloga ne mogu angažovati kada se radi o rizičnim poslovima.

Izvor: