Policijski službenici u USK traže definisanje osnovice za obraćun plate u 2024. godini

.

Sindikat policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona (USK) uputio je zahtjev premijeru Vlade USK i resornom ministru da s predstavnicima sindikata otpočnu pregovore oko definisanja osnovice za obračun plate za budžetsku 2024. godinu.

Između ostalog, u upućenom dopisu se navodi da s obzirom na cjelokupnu situaciju u pogledu svakodnevnih poskupljenja te većeg standarda života, sasvim je neopravdano dalje prolongiranje pregovora za definisanje osnovice za obračun plaTe za 2024. godinu.

“S obzirom da smo upoznati putem sredstava javnog informisanja da uveliko traju procedure za kreiranje novog budžeta, a da u prethodnom periodu sa predstavnicima Sindikata policijskih službenika od strane predstavnika Vlade USK nije održan niti jedan konkretan sastanak po pitanju eventualnog dogovora oko definisanja visine osnovice za obračun plaće. Ovom prilikom izražavamo svoje negodovanje po pitanju istog, a zbog činjenice da nemamo niti jedan podatak kolika je osnovica za obračun plate planirana, te osigurana za policijske službenike Uprave policije MUP-a USK za 2024. godinu”, navode iz Sindikata.

Ističu da su u prethodnom periodu upućivali upite u vezi oko planirane osnovice za obračun plate te nisu dobili povratnu informaciju od Ministarstva finansija.

Ujedno nehoduju zbog, kako navode, kontinuiranog ignorantskog odnosa prema Sindikatu policijskih službenika od strane Vlade Unsko-sanskog kantona.

“Predstavnici Sindikata policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova USK od Vlade USK traže hitno formiranje pregovaračkog tima koji će zastupati poslodavca u ovom pregovaranju. Isto tako Sindikat policijskih službenika USK upozorava predstavnike Vlade da će svaka jednostrana odluka poslodavca, a koja nije usaglašena sa sindikatom u pogledu definisanja visine osnovice za obračun plate predstavljati grubo kršenje Zakona o radu FBiH, gdje ćemo u tom slučaju biti primorani na poduzimanje radikalnijih mjera u pogledu sindikalne borbe, a za što izričito snosi odgovornost Vlada Unsko-sanskog kantona kao poslodavac”, zaključuju.