Potpisan ugovor o realizaciji novih infrastrukturnih projekata u Cazinu

Cazin
Gradska uprava je sa predstavnicima više mjesnih zajednica sa podrčja Cazina potpisala ugovor o realizaciji 11 infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 728 000 KM.

 

Devet potpisanih ugovora direktno se odnose na rekonstrukciju puteva i  to Ponjevići – Gornja Koprivna, Ahmići – Pećigrad, Kapići- Čizmići, MZ Ćoralići, Mušići – Cazin, Abdakovići  – Krivaja,  Gornja Crnaja  –  Šturlić, Pivnice – Mehmedovići u Donjoj Koprivni, Donji Đulinac  – Polje, Vukalići- Hodžića Glavica u Stijeni.

Ostali projekti odnose se na sanaciju kolovoza i trotoara u ulicama Žrtava domovinskog rata i  generala Izeta Nanića, te nabavku stubova za novu rasvjetu u Stijeni.

Uređenja infrastrukture, osnovni je preduslov  normalanog funkcionisanja i razvoja svake sredine, a razvoj i unaprijeđenje cijelog cazinskog kraja.

Nadamo se realizaciji navedenih infrastrukturnih projekata, a ne samo preranoj izbornoj kampanji, jer je interesantno da se ovakvi projekti najavljuju pred same izbore.

Izvor: