Potreban savjetnik za stanovništvo u Sparkasse Cazin

Ako imate završen ekonomski fakultet i/ili neki drugi, posjedujete iskustvo u radu sa klijentima, orijentirani ste na ostvarenje razultata i želite nove izazove, poznajete tržište i vidite njegove potencijale, poznajete proizvode i usluge banke, te ste timski igrač, mi vjerujemo da možete biti:

SAVJETNIK ZA STANOVNIŠTVO
U poslovnici Cazin / Filijala Bihać

Konkretnije o poziciji

Pružanje profesionalnih i stručnih usluga prema klijentima u vezi finansijskih proizvoda / usluga u cilju plasiranja proizvoda.

Vođenje poslovnog odnosa i održavanje kvalitetnog poslovnog odnosa sa klijentima iz portfolija, kao i sa novim klijentima banke.

Obavljanje inicijalnih kontakata sa klijentima i prodaja proizvoda i usluga.

Vođenje ažurne evidencija klijenata u cilju identifikacije potencijalnih potreba, prema segmentima i kategorijama klijenata.

Provođenje aktivnosti UPP poslovanja u skladu sa politikama i procedurama.

Obavljanje svakodnevnih poslova u skladu sa smjernicama poslovne politike Banke.

Nadgledanje plasmana i praćenje urednosti podmirenja obaveza klijenta, kontaktiranje klijenta s ciljem naplate potraživanja.

Nudi Vam se

- Rad u stabilnoj i respektabilnoj organizaciji staroj 200 godina, ali spremnoj na sve izazove novijeg doba,

- Rad na izazovnom bankarskom tržištu,

- Kontinuirano educiranje i razvoj karijere.

 

Rok za prijave: do 03.01.2020.
Prijavite se OVDJE.

 

Više aktuelnih oglasa za posao možete potražiti klikom na www.boljiposao.com.