Potrebni radnici, otvoreno više pozicija

lll

POTREBNI RADNICI ZA RAD U R.SLOVENIJI

 

ZIDAR, TESAR, STROJNIK i POMOŽNI GRADBENI RADNIK.

 

7€ / h možemo dati od početka zidaru, tesaru i strojniku. Onda ako se radnik potrudi možemo i višati ovu satnico.

 

6€/ h možemo dati od početka pomožnemu gradbenemu radniku , ako se izkaže da je dobar i tu čemo pojačati satnico.

 

Sufjan Arifi- direktor KONTAKT: 041 749 817

Zala Jakolič- lastnik KONTAKT: 031 624 182

A-J GROUP D.O.O. 

RJAVA CESTA 6

1260 LJUBLJANA-POLJE