Poziv za obuku zavarivača, montera i bravara u „Č.J.“ d.o.o. Bihać

Po završetku obuke, sa najuspješnijim kandidatima zasnovat će se radni odnos

Kompanija „Č.J.“ d.o.o. Bihać raspisuje poziv za obuku zavarivača, montera i bravara u sklopu svoje interne škole u trajanju od 1.10.2019. do 30.10.2019.godine.
 
Obuka je namijenjena prije svega svim punoljetnim osobama koje nemaju završenu stručnu spremu niti praksu u postupcima metalne proizvodnje, kao i onima koji žele da se dodatno edukuju i usavrše u svom zvanju. Broj mjesta je ograničen, a prednost pri upisu će imati mlađi kandidati/maturanti.  

Tokom obuke koja je besplatna, kandidati će usvajati osnovne vještine zavarivanja, koju će provesti naš internacionalni inženjer za zavarivanje, uz saradnju sa mentorima i poslovođama. Od kandidata se očekuje spremnost za usvajanje novih znanja, odgovornost u radu i motiviranost za rad.   

Po završetku obuke, sa najuspješnijim kandidatima zasnovat će se radni odnos u našoj kompaniji, te će tim kandidatima biti nadoknađena i naknada na ime toplog obroka za period obuke. 

Kandidati koji se nakon obuke ocjene kao izvanredno uspješni, bit će posebno nagrađeni.

Po završetku obuke nudimo Vam rad u jednoj od najuspješnijih kompanija u regiji, koja je 100% izvoznik na EU tržište, intezivnu edukaciju i usavršavanje, kvalitetno opremljena radna mjesta i odlične uslove za rad, iznadprosječna primanja, kao i mogućnost napredovanja unutar organizacije.  

U Bihaću, dana 09.09.2019. godine 

DOO „Č.J. Bihać                                                                                                

Izvor: