Poziv za učešće na 1. konferenciji mladih u BiH

Mladi ljudi se, svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima i problemima. Prvenstveno, nedostatak poslovnih prilika, nekvalitetan obrazovni sistem, nemogućnost ostvarivanja vlastitih ciljeva. Spisak je dug. Zbog svega, mladi žele da odu iz Bosne i Hercegovine i nastavljaju svoje živote među drugim ljudima, u drugim gradovim i drugim zemljama. Činjenica je da, usljed takvog trenda, Bosna i Hercegovina postaje zemlja u kojoj će se urušiti obrazovni sistem, penzioni sistem, zdravstveni, ali i drugi vitalni sektori bez kojih nema fukcionalne i efikasne države.

Zbog navedenog, jedan od osnovnih prioriteta vlada i skupština na kantonalnim, entitetskim i državnim nivoima bi trebali biti mladi. A šta su donosioci odluka učinili? Kako bismo to saznali, Fondacija Muharem Berbić je na adrese svih vlada i svih skupština/parlamenata u BiH uputila jedan anketni upitnik i tražila da se izjasne o mjerama koje su, tokom 2019. godine, donesene, a koje se odnose na problematiku mladih ljudi. Činjenica je da smo dobili neke dosta zanimljive odgovore. Sve dobivene odgovore ćemo predstaviti na „1. godišnjoj konferenciji mladih u BIH“.

Konferencija će biti održana na dan 12.12.2019. godine (četvrtak) od 10:00 – 13:00 sati, u hotelu Europa (Vladislava Skarića 5, Sarajevo).

Osnovna svrha Konferencije je da se predstavi stvarni položaj mladih u bosanskohercegovačkom društvu, ali i da se predstave mjere koje su vlade i skupštine državnog, entitetskih i kantonalnih nivoa, učinile da riješe te probleme. Cilj Fondacije Muharem Berbić je da, u budućnosti, tokom mjeseca decembra svake godine organizuje sličnu konferenciju kako bi se uticalo na brže, hitnije i kvalitetnije rješavanje problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi naše zemlje.

Ovim putem, pozivamo sve zainteresovane mlade, omladinske radnike, političke predstavnike kao i druge interesne kategorije da uzmu učešće u radu ove Konferencije. Svoje prijave možete izvršiti slanjem upita na mail adresu info@fmb.foundation, a nakon čega ćete dobiti prijavni obrazac. Prijaviti se možete do 16 sati na dan 09. decembra 2019. godine. Fondacija Muharem Berbić će za sve učesnike, koji dolaze van Sarajeva, pokriti putne troškove. Broj mjesta je ograničen.

PROJEKAT JE FINANSIJSKI PODRŽAN OD STRANE FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA.

Izvor: