Predstavnik Vijeća Evrope ove sedmice u USK u posjeti prihvatnim centrima

Migranti
Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefanek boravit će ove sedmice u BiH.

 

Kako je planirano danas će Drahoslav Štefanek posjetiti USK, odnosno prihvatne centre Miral, Sedra, Borići i Lipa.

Štefanek namjerava održati i sastanke sa predstavnicima lokalnih, kantonalnih i državnih vlasti, te predstavnicima relevantnih međunarodnih i nevladinih organizacija u Bihaću i Sarajevu.

Cilj njegove posjete je procjena trenutne situacije u vezi s migrantima i izbjeglicama, posebno u Bihaću, s fokusom na ranjive grupe.