Prelijepa priča o plemenitosti i darežljivosti

KAMILE
Muhamed ibn Ali ibn Hasan ibn Šekik, rekao je: ”Čuo sam moga oca kad je rekao: ”Kada bi nastupilo vrijeme hadža, ljudi iz Merva bi došli kod Abdullaha ibn Mubareka i rekli mu:

‘Mi želimo putovati sa tobom na hadž.’ Abdullah ibn Mubarek bi im onda rekao: ‘Dajte mi vaš novac i stvari koje ste ponijeli sa sobom.’ Nakon što bi uzeo njihove stvari i novac, napisao bi imena vlasnika na torbama ili kesama u kojima su bile njihove stvari, a zatim bi sve to stavio u jedan sanduk i zaključao. Zatim bi svakom od njih dao novca koliko mu je potrebno, a onda bi iz Merva krenuli prema Bagdadu. Po dolasku u Bagdad, Abdullah ibn Mubarek bi im za svoj novac kupovao odjeću i hranu.

Zatim bi ih izveo iz Bagdada u najljepšim odijelima koja im je kupio i nastavili bi putovanje sve dok ne bi stigli u Medinu. Nakon što bi se smjestili u Medini, Abdullah ibn Mubarek bi svakom od njih rekao: ‘Šta ti je porodica naredila da im kupiš?’ Nakon što svaki od njih kaže šta su im žene i djeca naredili da im kupe, Abdullah ibn Mubarek bi im pokupovao sve to za svoj novac. Zatim bi krenuli u Mekku, pa kada dođu u Mekku, on bi ih ponovo pitao: ‘Šta su vam naredile vaše porodice da im kupite iz Mekke?’, a zatim bi im kupio sve što su nabrojali. I neprestano je trošio svoj novac na njih i njihove potrebe dok se ne bi vratili u Merv. Tri dana nakon povratka sa hadža, Abdullah ibn Mubarek bi ih pozvao na gozbu, a zatim bi svakome od njih dao njegove stvari i novac koje je bio zaključao u sanduk.”

Abdullah ibn Mubarek je upitan: ”Koji čovjek je najprezreniji?”, pa je odgovorio: ”Onaj koji pred svojim gostima priča o visokim cijenama hrane i ostale robe.”

Drugom prilikom je upitan: ”Šta je nabolje i najvrjednije što bi čovjek mogao imati?” Odgovorio je: ”Inteligencija i pronicljivost.” Upitan je: ”A šta ako to nema?” ”Onda lijepo ponašanje”, odgovorio je. Zatim je upitan: ”A šta ako ni to nema?” Abdullah ibn Mubarek, odgovorio je: ”Onda je najbolje da ima dobrog i iskrenog prijatelja koji će ga posavjetovati.” ”A šta ako ni to nema?”, ponovo je upitan? Odgovorio je: ”Onda dugotrajna šutnja.” Na kraju su upitali: ”A šta ako nema ni tu osobinu?”, pa je odgovorio: ”Onda mu je najbolja brza smrt.”
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

 

Izvor: