Preporuke: Ponašajte se i postupajte odgovorno, spriječite širenje COVID-19, zaštitite sebe i druge

.
Zbog konstantnog rasta broja novozaraženih na ovom području BiH, Dom zdravlja Bihać i na ovakav način želi podsjetiti i uputiti sve građane na mjere i preporuke u pogledu ponašanja, zaštite i samozaštite u vremenu pandemije koronavirusa...

 

Kako bi spriječili širenje COVID-19 virusa molimo vas da:

 

Da predhodno telefonski kontaktirate svog porodičnog ljekara

Da dolazite na pregled tačno u određeno vrijeme kako bi spriječili gužvu u čekaonici

Poštujete red na trijažnom punktu

Po mogućnosti držite razmak od drugih pacijenata

Izbjegavate dovoditi pratnju koja nije nužna

Po dolasku operite i dezinfikujte ruke

Obavezna pravilna upotreba i nošenje zaštitne maske (medicinski radnici nisu dužni da vam pruže usluge ako ugrožavate njihovo zdravlje)

Ako imate neki od simptoma COVID 19 infekcije ili ste pozitivni molimo vas da ne dolazite na kliniku bez prethodne telefonske konsultacije sa nadležnim ljekarom

Ostanite kod kuće. Mjerite tjelesnu temperaturu ujutro i navečer.

U slučaju naglog pogoršanja postojećih ili razvijanja novih simptoma, javite se telefonom svom ljekaru porodične medicine ili dežurnom ljekaru u COVID ambulanti. Ne odlazite u zdravstvenu ustanovu i ne kontaktirajte epidemiološku službu ako vam to prethodno nije savjetovao vaš ljekar.

Samo u slučaju velike hitnosti ili naglog pogoršanja simptoma nazovite hitnu pomoć na broj 124, ali obavezno pri pozivu navedite vaše simptome.

Važniji telefonski brojevi:

 

Hitna medicinska pomoć................................................................................ 124 (312-293)

 

Hitna medicinska pomoć................................................................................ 312-412

 

COVID Info linija ............................................................................................ 316-753 (snimač)

 

COVID ambulanta .......................................................................................... 316-749

 

COVID ambulanta.......................................................................................... 316-770

 

COVID ambulanta.......................................................................................... 316-882

 

Centrala DZ Bihać........................................................................................... 312-423

 

RTG............................................................................................................... 316-750

 

ATD............................................................................................................... 316-778

 

ATD - dr Zulić................................................................................................. 316-776

 

Porodična I,III,IV,XVI...................................................................................... 312-415

 

Porodična I,III,IV,XVI...................................................................................... 312-427

 

Porodična V,VI,VII......................................................................................... 316-766

 

Porodična V,VI,VII......................................................................................... 316-783

 

Porodična VIII, XVII........................................................................................ 312-413

 

Porodična II, XVIII.......................................................................................... 312-428

 

Opšta medicina ............................................................................................. 312-416

 

Ginekologija - dr Lubić.................................................................................... 316-777

 

Ginekologija - dr Džinić................................................................................... 316-760

 

Pedijatrija - kartoteka.................................................................................... 316-759

 

Pedijatrija - glavna sestra............................................................................... 316-763

 

Pedijatrija - bolesna djeca.............................................................................. 316-764

 

Pedijatrija - savjetovalište.............................................................................. 316-765

 

Dječija stomatologija..................................................................................... 316-767

 

Školska ambulanta......................................................................................... 316-774

 

Laboratorij.................................................................................................... 316-775

 

Logoped........................................................................................................ 316-779

 

Medicina rada............................................................................................... 316-754

 

Centar za mentalno zdravlje........................................................................... 316-771

 

CMZ - psiholog............................................................................................... 316-773

 

CMZ - socijalni radnik..................................................................................... 316-769

 

Fizikalna medicina I rehabilitacija.................................................................... 316-781

 

Fizikalna - dr Džinić......................................................................................... 316-772

 

Internistička ambulanta................................................................................. 316-762

 

Stomatologija - Glavna sestra......................................................................... 316-761

 

Stomatologija - dr Kurtagić, dr Altić................................................................. 316-752

 

Stomatologija - dr Mujadžić, dr Ljubijankić...................................................... 316-755

 

Stomatologija - dr Hambelić, dr Vojić, dr Halilović............................................ 316-782

 

Terenske ambulante

 

Ozimice 1...................................................................................................... 223-308

 

Ozimice 2 (tehnička škola).............................................................................. 350-110

 

Izačić............................................................................................................. 393-100

 

Vrsta............................................................................................................. 316-784

 

Gata.............................................................................................................. 316-785

 

Ripač............................................................................................................. 316-659

 

Brekovica...................................................................................................... 316-881

 

Srbljani.......................................................................................................... 316-787

 

Kulen Vakuf................................................................................................... 365-367

 

Orašac........................................................................................................... 316-788

 

Martin Brod................................................................................................... 316-789

Izvor: