Pritisak na hrvatske vlasti da se prestane s nasiljem nad migrantima

Nasilje nad migrantima
Visoka dužnosnica Vijeća Europe traži od hrvatskih vlasti da se zaustavi nasilje nad migrantima u pograničnoj zoni s BiH, te da se kazne policajci koji vrše nasilje.

 

Već duže vrijeme Hrvatska se optužuje za lose postupanje prema migrantima koji pokušavaju preći njenu granicu. Optužbe stižu od strane domaćih ali i međunarodnih nevladinih organizacija. Službeni Zagreb odbacuje optužbe da njihove snage sigurnosti vrše nasilje, kolektivno protjeruju migrante i da im uskraćuju azil.

Dunja Mijatović, povjerenica Vijeća Europe, govori o tome da izvještaji o nasilju i dalje pristižu bez obzira što se već dvije godine od hrvatskih vlasti traži da istraže te optužbe, jer izvještaji govore da se nasilje nad migrantima povećalo, a da se policajce odgovorne za takvo postupanje i dalje ne kažnjava.

Postoji zabrinutost zbog odbacivanja takvih navoda od strane hrvatske Vlade, jer su i Hrvatske nevladine organizacije kao i nezavisne hrvatske institucije za zaštitu ljudskih prava uz međunarodne organizacije evidentirale vršenje nasilja od strane hrvatskih policajaca u pogranuičnoj zoni.

Dunja Mijatović je ponovno pozvala hrvatske vlasti da prekinu s ‘pushbackovima’ i nasiljem i da počnu sa kažnjavanjem policajaca zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava migranata.

Zbog transparentnosti, pozivaju se hrvatske vlasti da nakon usvajanja i objave Izvještaj Odbora VE za spriječavanje torture, jer postoje intervjui i liječnički pregledi brojnih migranata koji tvrde da sui h policajci uhapsili na teritoriji R. Hrvatske te nasilno vratili u BiH.

Izvor: