Program sekundarne prevencije: Počela obuka nastavnika i stručnog osoblja osnovnih škola za provedbu programa

.
U okviru realizacije „Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK-a i Livanjskog kantona, 15.oktobra počela je obuka nastavnog kadra i stručnih službi škola.

 

BIHAĆ, 18. oktobra - Edukacija za nastavni kadar i školske stručne službe iz osnovnih škola održavaju se s ciljem uvođenja programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku. 

 

Obučeni školski nastavni kadar i predstavnici stručnih službi škola biće zaduženi za daljnje prezentacije programa sekundarne prevencije roditeljima svojih učenika tokom sastanaka roditelja i nastavnog kadra.

 

Edukaciju će izvoditi dva člana tima za podršku, a blisko će ih nadgledati jedan predstavnik tima za superviziju i predstavnik Genesis Project-a.

 

Tokom oktobra planirana su ukupno 23 treninga u 23 škole, od čega se 20 treninga održava u osnovnim školama Unsko –sanskog kantona, a tri u Livanjskom kantonu. Kako bi se ispoštovale sve propisane higijensko-epidemiološke mjere na svakom treningu će učestvovati po 25 nastavnika i predstavnika stručnih službi škola.

 

U novembru i decembru treninzi će biti održani i u ostalim školama.

 

Podsjećamo, od početka realizacije Programa sekundarne prevencije održane su prezentacije resornim kantonalnim/županijskim ministarstvima, direktorima/ravnateljima škola, realizovana je obuka trenera i supervizora, te da je na izradi podzakonskih akata počela raditi ekspertna grupa u Kantonu 10.

 

Program sekundarne prevencije, u školama Unsko-sanskog kantona odobrilo je Ministarstvo obrazovanja USK, a realizuje ga humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom Švedske vlade.

Izvor: