Radionica: Nacionalni park Una u razvoju strateških planova upravljanja

.
Nakon radionice biti će upriličeno i potpisivanje Sporazuma o saradnji između JP Nacionalnog parka "Una" i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije...

Nacionalni park 'UNA' zajedno sa USAID-om i WWF Adria organizira radionicu o temi „Izrada planskih dokumenata za NP UNA“. Radionica se organizuje s ciljem izrade novog plana upravljanja Nacionalnim parkom 'Una', te izradom dodatnog dokumenta koji će se odnositi na upravljanje posjećivanjem te uključivanjem lokalne zajednice.

 

Ova radionica okupiti će sve relevantne aktere iz sfere turizma u NP 'Una', ali i okoline, predstaviti glavne elemente i aktivnosti NP 'Una', te postojeći sistem posjećivanja, što znači i uključivanje lokalne zajednice u izradi plana upravljanja planskih dokumenata za NP 'Una'. Nakon radionice biti će upriličeno i potpisivanje Sporazuma o saradnji između JP Nacionalnog parka "Una" i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije.