Radovi na putnim pravcima Tepići (MZ Krivaja) i Krndija II (MZ Pjanići)

Radovi na putu u MZ Krivaja i MZ Pjanići 15.01.2020.godine

Radovi na putnom pravcu Tepići -Mujčići u MZ Krivaja. Izvođač radova: "I-Selimović"

Radovi na putnom pravcu Krndija ll u MZ Pjanići. Izvođač radova: " d.o.o Hodurnik"