Razvoj banjsko-rekreativnog turizma u Gati i dalje mrtvo slovo na papiru

gata
O projektima lokalnih i kantonalnih nivoa vlasti o boljoj iskoristivosti termalnih voda u turističke svrhe priča se više od 20 godina, ali se ništa ne čini na njihovoj realizaciji.


Na području naselja Gata postoji sedam vrsta termalnih izvora, a većina njih se koristi u privatnoj režiji lokalnog stanovništva.

Vodom s dva termalna izvora, visokih referenci ljekovitosti, služi se Zdravstvena ustanova ”Lječilište Gata”.  Usluge ovog Lječilišta koristili su brojni pacijenti, koji su uz pomoć fizijatara, fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika postigli nevjerovatan napredak.

Iako se već 20 godina priča o postojanju projekta kojim bi se Lječilište pretvorilo u turističku atrakciju, sve je ostalo na riječima, a novi problemi, posebno finansijski, ovaj kolektiv vode u totalnu neizvjesnost.

Izvor: