Redovna sjednica Vlade USK

Nnn

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona na kojoj su razmatrani i usvojeni: izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2020. godinu i plan i program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2021. godinu te program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu 

Iz resora unutrašnjih poslova potvrđena je Odluka o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara USK kojom je Nezavisni  odbor ocijenio komesara Muju Koričića ocjenom zadovoljava.

Po ocjeni članova Vlade USK posebno uspješno je bilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike  čiji je izvještaj o radu u 2020. godini prezentovala ministrica Nermina Ćemalović.

Izvor: