Reforme: Porezi i vlast su vječni, dok je ovaca biće i vune

sa

Ako je vjerovati Dokumentu  koji se piše od strane onih koji pretenduju da formiraju vlast u F BiH,  predstoje nam "sveobuhvatne fiskalne reforme". One budžetske su " baška" . Iako su "baška " teške su. Sve u svemu poenta je u porezima. Kako se to dojmi običnom čovjeku? Veoma je teško to predstaviti. Svaka vlast nastoji da zadrži pravo nad porezima. Ako znamo kakva nam je vlast onda se postavlja pitanje kakvi su porezi. Kako rekoše da hoće " sveobuhvatne reforme".

Republika Srpska nije država, ali ostaje ono što je istina, nažalost Republika Srpska ima pun fiskalni suverenitet. Ono sa PDV - om je tehničko pitanje. Princip potrošnje je potpuno zastupljen. To je zacementirano kao armirani beton. Šta znači neka svako sebi tumači. S toga raspodjela javnih prihoda za RS  je marginalna. Ona se problematizira iz političkih razloga. Suština je druga. To je slično kao sa očitavanjem vodomjera ili sata za struju. Ništa teže niti lakše kada imate fakture i sistem plaćanja koji prati finansijske transakcije sve je jasno. Problem je u Federaciji BiH ako se izuzme Distrikt Brčko koji se " alimentira". Na šta se svodi sistem u F BiH. Svodi se na priču  fiskalne discipline i fiskalnog federalizam.

Šta je to? Prvo fiskalna disciplina podrazumijeva ostvarivanje fiskalnih ciljeva. Ciljevi su definisani politikama. Realizacija je na poreskoj administraciji. I tu je tačka. Fiskalni federalizam podrazumijeva fiskalna izravnavanja. Kako smo već rekli njih nema na razini entiteta. Ima samo za D Brčko. Entitet RS primjenjuje svoj model vertikalnog i horizontalnog izravnavanja. Koliko je dobar ili loš to je stvar njihovog modela.

Sa druge strane imamo kantone , gradove i općine u F BiH. Model pripadnosti prihoda koji imamo je prevaziđen u zadanom roku privremenosti i trebao se desiti u roku od  6 godina od uvođenja PDV- a.  Nije se na žalost desio u narednih 10 godina. Zato se postavlja pitanje kako sa daljim reformama. Pođimo redom. Prvo, one na nivou entiteta su zacementirane. Postojeće ustavno i zakonska  rješenja to ne dozvoljavaju. Na nivou entiteta su moguća rješenje. U RS ta priča ima svoj tok. U FBiH se stoji u mjestu i nazaduje. Najnovija izmjena pondera nema nikakvo stručno utemeljenje. Zato bi polazna tačka reforme fiskalnog sistema u F BiH trebala da krene ispod nule. Pošto se sve dešava u realnom vremenu i pod političkom demagogijom na red će doći famozno oporezivanje igara na sreću i pripadnost javnih prihoda. Sa stanovišta struke sve je jasno.Ostaje pitanje šta je u pozadini.

Ako je u pozadini treći entitet onda logika stvari bi bila ista kao i sa RS. Ako to nije onda red stvari mora biti drugačiji. Isti bi se morao širiti prema vrhu i prema dnu, tzv.vertikalno i horizontalni izravnavanje.  Prema vrhu bi bio po principu fiskalne separacije prema državnim institucijama. Prema dnu bi se odnosio na lokalne uprave i samouprave. S toga da zaključimo ovu priču koja " nema kraja".

Sveobuhvatna fiskalna reforma je teško pitanje za vlast. Ostaje nam da vidimo hoće li se pristupiti istoj. Po logici stvari trebali bi se pitati poreski obveznici. Na ovim izborima o tom pitanju se poreski obveznici kao birači nisu izjašnjavali. Rezultati izbora su više ličili na popis stanovništva po principu etničke pripadnosti. Zato logika stvari upućuje da će se procesi " sveobuhvatne fiskalne reforme" drugačije odvijati. Naravno, i budžetske politike. To dvoje je povezano kao "šipka i bubanj". Kada smo kod bubnja onda logika stvari je "da će medo svakom poreskom obvezniku zaigrati pred kućom". Ako je suditi po viđenom sve će biti po onoj priči o medi i dronjcima.  Porezi i vlast su vječni. Dok je ovaca biće i vune.