Republika Srpska do grla u dugovima: Ukupan dug 6,2 milijarde KM

dodik

Ukupan dug Republike Srpske na kraju 2023. godine iznosio je 6,2 milijarde KM, dok je javni dug dostigao 5,3 milijarde KM, izjavila je Zora Vidović, ministar finansija RS, tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS o izvršenju budžeta za 2023. godinu.

Vidović je istakla da je ukupan dug RS-a 39,8% BDP-a, dok javni dug čini 33,7% BDP-a, što je ispod dozvoljene granice od 50%. U 2023. godini Republika Srpska se zadužila za 807 miliona KM, što je povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu, dok je otplaćeno 983 miliona KM, što je 121% više nego 2022.

Budžet RS za 2023. iznosio je 5,5 milijardi KM, što je povećanje od 22% u odnosu na 2022. Prihodi su dostigli 4,2 milijarde KM, dok su poreski prihodi iznosili 3,8 milijardi KM. Vidović je naglasila da su budžetski prihodi veći od tekućih rashoda za 399 miliona KM, što pokazuje solidno stanje budžeta.

Međutim, budžetski deficit iznosio je 257 miliona KM, što je 6% manje nego godinu ranije. Konsolidovani deficit, uključujući budžet, lokalne zajednice i fondove, iznosio je 359 miliona KM, ili 2,28% BDP-a, što je unutar zakonskog maksimuma od 3%.

Bruto domaći proizvod RS-a u 2023. iznosio je 15,7 milijardi KM, što je realno povećanje od 1,6% u odnosu na 2022. Iako je industrijska proizvodnja opala za 3,2%, prosječna plata je porasla na 1.304 KM, a inflacija je iznosila 7%.

Vidović je zaključila da su direktni porezi, doprinosi i ostali javni prihodi porasli za 16,3%, dok su indirektni porezi povećani za 5,27%.

Ova finansijska situacija pokazuje složenu ekonomsku sliku Republike Srpske, koja se suočava s rastućim dugom uprkos povećanju prihoda i budžetskih mjera.