Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju moraju da biraju: Ne može novčana pomoć i škola

B

Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju iz više gradova u RS u okupili su se na Trgu Krajine u Banjaluci kako bi pročitali svoje zahtjeve.

 

Tvrde zakon o primanju naknade za status roditelj njegovatelj nije isti za sve.

Traže da se status roditelj njegovatelj ne poništava ako dijete boravi u školi ili dnevnom centru jer u prevodu roditelji moraju da biraju da li će da primaju naknadu ili će njihovo dijete ići u školi ili dnevni centar.

Zakon se tumači na način ako dijete ide u školu onda mu nije potrebna njega 24 sati i samim tim se ne prima naknada.

Jedan od zahtjeva je i da nakon eventualne smrti djeteta sa poteškoćama u razvoju roditelji i dalje dobijaju naknadu. Uplaćivanje penzijskog i zdravstveno osiguranja roditeljima jer nisu u mogućnosti da rade zbog brige o djetetu, kao i ukidanje starosne granice za djecu kojoj je potrebna njega. Ona je sada do 30 godine starosti.

Naknada koju inače primaju je u nivou najniže Plate u RS , ona je do sada iznosila 650 maraka. Povećana je za jednu konvertibilnu marku.

Podsjećamo da ova borba traje već duže vrijeme a da su ranije iz ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS rekli da je naknada roditelj njegovatelje specifično pravo i da podrazumjeva posebnu cjelodnevnu njegu u kućnim uslovima ili smještaj u centru socijalne zaštite. Ovakav zakon pravdaju sa tim da ne treba svakom djetetu posebna njega odnosno cjelodnevna njega već samo onima sa težim oblicima invaliditeta

Fondu d‌ječije zaštite, iz kojeg se finansiraju i roditelji njegovatelji, za 2024. godinu planirano je svega 40 miliona KM.