S tržišta se povlači još jedan lijek! Sadrži jako kancerogen spoj

c
Nakon što je u četvrtak stigla obavijest o povlačenju serija lijekova Sabril 500 mg tablets i Sabril 500 mg sachets (vigabatrin), stigla je obavijest o povlačenju još jednog lijeka. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je da se povlači još jedan lijek zbog prisutnosti nitrozaminskih onečišćenja. Naime, nitrozaminski su spojevi su jako kancerogen spojevi. Ipak, iz Agencije navode da ova onečišćenja ne bi trebala biti štetna u vrlo malim količinama.

 

Tvrtka PHOENIX Farmacija d.o.o, distributer lijeka Esperal 500 mg tablete (disulfiram), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Hrvatske (HALMED) provodi povlačenje serija 01547 i 01763 predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog utvrđene prisutnosti povišene razine nitrozaminskih onečišćenja (NDEA) u lijeku u odnosu na prihvatljive dnevne razine unosa propisane u Europskoj uniji. Međutim, ne očekuje se da je NDEA štetan kada se unosi u vrlo malim količinama.

Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije objavljeno je u Hrvatskoj.