Sanski Most: Pijana kćerka fizički nasrnula na oca, pa dobila par šamara, a zatim i lišena slobode od strane policije

v

U naselju Husimovci u Sanskom Mostu, zabilježen je dramatičan incident porodičnog nasilja. Kako saznajemo, pijana kćerka nasrnula je fizički na svog oca, što je rezultiralo izbijanjem sukoba u porodičnom domu.

Nakon što je otac odgovorio na napad sa šamarima kako bi smirio situaciju, odlučio je pozvati policiju radi intervencije.

Kćerka je nakon dolaska policije lišena slobode zbog fizičkog napada, odnosno nasilja u porodici.

Dodatno saznanje otkriva da je kćerka bila u pijanom stanju, što je dodatno otežalo situaciju.

Policija je preuzela dalje mjere kako bi istražila sve okolnosti ovog slučaja i poduzela odgovarajuće korake u skladu sa zakonom.

Ovaj incident naglašava važnost prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja, kao i potrebu za adekvatnim reagovanjem i zaštitom žrtava.