Saopćenje Sindikata policije

asd
Na nedavno iznijete stavove i kritike od strane čelnika i članstva Sindikata obrazovanja, a na račun Vlade USK, policijskih službenika i državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave USK, sudovima, tužilaštvima i MUP USK zbog povećanja plata, reagovao je Saopćenjem za javnost Sindikat policije USK

U saopćenju između ostalog stoji da kada su u pitanju plate državnih službenika i namještenika, neophodno je upoznati javnost da je za vrijeme Vlade iz perioda od 2010-2014. godine osnovica za obračun plate državnim službenicima i namještenicima umanjena za 10 %, tako da je osnovica za obračun plate od 330 KM smanjena na 297 KM. U to vrijeme niko nije dizao glas zašto je došlo do umanjenja plata.

Upornim djelovanjem sindikata, nakon provedenog štrajka dolazi do blagog povećanja na 302 KM i od tada plate državnih službenika i namještenika nisu usklađivane u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i Kolektivnog ugovora, prema kojima je to bilo obavezujuće – stoji u saopćenju. Između ostalog stoji i to da žele pohvaliti Vladu Kantona koja je u 2020. godini primjenom potpisanog Kolektivnog ugovora sa Sindikatima obrazovanja, svim uposlenicima u obrazovanju povećala platu za 11 %, te im je isplatila razliku plate prema potpisanom Kolektivnom ugovoru od 2018. do 2020. godine iako su pojedine odredbe tog Kolektivnog ugovora diskutabilne, posebno u dijelu gdje je došlo do izjednačavanja više stručne spreme sa visokom, što kod državnih službenika i namještenika nije urađeno, jer to Zakon o plaćama ne prepoznaje – stoji između ostalog u saopćenju Sindikata policije USK.

Izvor: