Saopćenje za javnost Saveza logoraša BiH

Home

Saopćenje za javnost Saveza logoraša BiH


Saopćenje za medije

Predstavnici RS-a napustili sastanak u državnom tužilaštvu


Jučerašnji sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koji je trebao da ima za cilj saradnju u progonu ratnih ziočinaca izmedu BiH i Srbije, napustili su predstavnici RS-a pod izgovorom da su prozvani agresorom na BiH.
Želimo upoznati BH javnost da su njihova izjave medijima lažne i neistinite, kao i razlog njihovog napuštanja sastanka, jer je vrlo jasno rečeno da je agresiju na BiH izvršila Republika Srbija, to odgovara i pravosudnoj istini, a ne predstavnici Republike Srpske, kako su oni to predstavili javnosti.
Naime, presude koje je donio ICTY u predmetima IT-94-1-A protiv Mica Tadića, IT-95- 14/1-A protiv Zlatka Aleksovskog, IT-96-21-Abis protiv Zdravka Mucića, HazimaCa i Esada Lanadž, potvrdile su međunarodni karakter sukoba u Bosni i Hercegovini.
Kao dokaz navodimo citat iz presude protiv  Tadića, koja kže: "Žalbeno vijeće stoga zaključuje da u predmetnom periodu (1992) za oružane snage Republike Srpske treba smatrati da su djelovale pod opštom kontrolom i u ime SRJ. Stoga se čak i nakon 19.maja 1992. oružani sukob u BiH između bosanksih Srba i centralnih vlasti BiH mora klasifikovati kao međunarodni oružani sukob."


DA SE NE ZABORAVI — DA SE NE PONOVI

Predsjednik Saveza logoraša BIH
MURAT TAHIROVIĆ

Objavio: Tue, 06/12/2011 - 18:49

Facebook komentari

Back to top