Sastanak Vlade USK sa predstavnicima boračkih udruženja

Predstavnici Koordinacije boračkih udruženja sa područja Unsko-sanskog kantona i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem, održali su jučer u Bihaću radni sastanak na kojem su dogovorili da će zajednički raditi na rješavanju svih pitanja od značaja za boračke populacije čije interese ove organizacije zastupaju.

Bit će formirano zajedničko radno tijelo kako bi predstavnici organizacija bili direktno uključeni u kreiranje zakonskih rješenja te će biti intenzivirana i saradnja i sa resornim ministarstvima u dijelu koje se direktno dotiče interesa pripadnika boračkih populacija.

Izvor: