Sehurite, u sehuru je bereket!

Home

Sehurite, u sehuru je bereket!

Hvala Allahu koji je počastio one koji traže oprosta u zadnjem dijelu noći (eshar), i one koji ga spominju i veličaju u toku dana i noći. A salavat i selam neka je na našeg pravaka, Poslanika Muhammeda preteču vrlih i imama bogobojaznih.

Uzvišeni veli: “Oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, koji budu milostinju udjeljivali, I KOJI BUDU U POSLJEDNJIM ČASOVIMA NOĆI ZA OPROST MOLILI.’” (Ali Imran, 17.)

Na drugom mjestu kaže: “I KRAJEM NOĆI ONI ISTIGFAR ČINE.” (Ez-Zariyat, 18.)

Od Enesa ibn Malika r.a. se prenosi da je Poslanik a.s., rekao: “Sehurite se (jedite i pijte pred kraj noći-pred zoru) jer uistinu u sehuru je bereket.” (Muttefequn alejh.)

Es-Sehar, množina el-eshar je naziv za zadnji dio noći pred zoru.

Sehur je izuzetno vrijeme kojeg je Milostivi odlikovao primanjem dove u njemu.

Učinio ga je za svoje odabrane robove koji se natječu u namazu, zikru, istigfaru, dovi, obraćanju i dozivanju svoga Gospodara; iskreno, predano daleko od ljudskog prisustva i njihovih očiji.

Poslanik a.s., podstiče postače da se pomognu pri postu objedovanjem u vrijeme sehara, pa se taj objed i naziva sehurom zbog vremena u kojem se čini.

Kaže a.s.: “POMOZITE SE JELOM U SEHARU (sehurom) ZA POSTENJE DANA, A KAJLULOM (kratko spavanje sredinom dana) ZA BDIJENJE NOĆI.” (Ibn Madze;1693.)

Bez obzira koliko bili potrebni za tim oborkom ili ne, koliko se dugo postilo i bilo teško ili lahko postiti trebamo da praktikujemo sehur zbog bereketa u njemu i odvajanja perioda u kojem se ne posti- noc do zore i koji se posti -dan od zore.

Od Ebu Seida el Hudrija r.a. se prenosi da je Poslanik a.s rekao: “JELO SEHURA JE BERIĆETLI PA GA NE OSTAVLJAJTE, MAKAR DA POPIJETE GUTLJAJ VODE, JER ALLAH I NJEGOVI MELEKI DONOSE SALAVAT NA ONE KOJI SEHURE.” (Ahmed; 11086).

Pogledajmo dobrote i milosti našega Gospodara za jelo i piće koje nam je potrebno daruje nam svoju Milost i Blagoslov, te dove meleka, jer mu se pokoravamo i sljedimo stope Njegovog i našeg Miljenika a.s.

Od Abdullaha ibn el-Harisa, od jednog od ashaba se prenosi da je ušao kod Poslanika a.s. dok je sehurio pa mu je reako: “DOISTA JE ON -SEHUR- BEREKET KOGA VAM JE ALLAH DAROVAO PA GA NE ZAPOSTAVLJAJTE.” (En-Nesai; 2162.)

Svi se rado sjećamo sehura iz mladosti kao najljepših i nezaboravnih uspomena.

Sjećamo se i nekih jela kao: prge, potkriže, hošefa, dvopeka itd, sjećamo se i naših majki koje su nas budile i spremale sehure i ifare.

A najbitnije da se sjećamo robovanja Allahu, zato neka tu sunnetsku tradiciju zapamte i prenesu na naše potomke naša djeca.

Neka je hvala i zahvala i neka je salavat i selam na Muhammeda a.s. njegov rod i družinu.Amin!

(Izvor: IslamLive.Net)

Tagovi
Topic
Objavito: Ned, 05/28/2017 - 18:27

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top