Širom Krajine prekidi struje- evo precizno kad i gdje

r

BIHAĆ

Dana 10.06.2024. godine, · od 08:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja Zaobilaznica 2, 

 

CAZIN 

Dana 10.06.2024. godine, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Klisa 1, Žegar, Gečati i Hajrulahovića Brdo, 
 

Dana 11.06.2024. godine,  od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Ćoralići Križ 2 - izlaz prema Ciglani,

Dana 12., 13. i 14.06.2024. godine, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Šturlić Lipa - izlaz prema Kordunu,

 

VELIKA KLADUŠA 
 

Dana 10.06.2024. godine,  · od 09:00 do 13:15 sati kupci trafopodručja: Šiljkovača 2, Šiljkovača 3, Nepeke, Šiljkovača, Šmrekovac, 

 

BOSANSKA KRUPA 


Dana 12.06.2024. godine · od 09:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Baštra 2 i 3, 
 

BUŽIM 
 

· od 09:00 do 09:30 i od 13:30 do 15:30 sati kupci trafopodručja: Vodovod Lubarda, Pašin Brod 2, Malovan, Mrcelji, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka Škola i Hilići, 
 

· od 09:00 do 15:30 sati kupci trafopodručja: Tabakovići, 


 

Dana 11.06.2024. godine  · od 09:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja: Brestovac, Ćosići, Aleševići i Bezi, 

Dana 12.06.2024. godine · od 09:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja: Bezi, 
 

BOSANSKI PETROVAC 
 

Dana 10.06.2024. godine, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: GSM Lisina i Podsrnetica, 
 

Dana 11.06.2024. godine, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Jasenovac, Jeličići, Gvozdenovići, GSM Lisina, Podsrnetica, Bravsko, Polje, Klenovac i Bunare, 


 

Dana 12.06.2024. godine, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Jasenovac, Jeličići, Gvozdenovići, GSM Lisina, Podsrnetica, Bravsko, Polje, Klenovac, Bunare, Kapljuh, GSM Solomuni, Vučkovića do, Stankovići, Bravski Vaganac, Janjila 1, 2 i 3, Roginova, 


 

SANSKI MOST 

 

Dana 11.06.2024. godine · od 09:30 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Ekonomija – naselje Redak, Bosanska ulica, dio naselja Krkojevci, benzinska Eneropetrol, tehnički pregled Kvim Company, 
 

 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.