Sjećanje na dr. Irfana Ljubijankića - bosanskog velikana sa ljudskim i civilizacijskim pečatom

c

Krajina je u historijskom slijedu dala brojne dobre, učene i prepoznatljive ljude od integriteta, a jedan iz plejade jeste dr. Irfan Ljubijankić.

Ovu prigodnu storiju uz Dan Unsko – sanskog kantona posvećujemo krajiškom velikanu, dr. Irfanu Ljubijankiću.

Početkom rata  izabran je za predsjednika Okruga Bihać. Kao kadar SDA obavljao je najvažnije stranačke funkcije.

Za ministra vanjskih poslova Republike BiH postavljen je odlukom Vlade Republike BiH na sjednici održanoj 23. juna 1994. godine.

Unatoč svim teškoćama, uvijek se zalagao za multikulturalnu BiH.

Bio je Bosanac, Bošnjak, čovjek koji je sanjao cjelovitu BiH. Na dužnosti državnog ministra poginuo je 28. maja 1995.  

Za njegovo ubistvo nije niko odgovarao i to je velika sramota na institucijama BiH i posebno bošnjačkim političarima.

Doktor je bio vrijedan i pošten čovjek, izvanredan ljekar specijalista, veliki humanista  i patriota, vrsni muzičar i kompozitor.

Dr. Irfan Ljubijankić bio je uspješan  diplomata, jedan od najuglednijih političara iz Bosanske krajine nakon raspada Jugoslavije. Od prvog dana borbe za slobodnu i nedjeljivu BiH, govorio je isto.

Neka mu je vječni rahmet, a njegovoj porodici sabur.