Sjećanje na Dan oslobođenja Bugara kod Bihaća

TO Vrste

Na današnji dan 12. juna 1992. godine izvojevana je jedna od prvih pobjeda TO Vrsta u sadejstvu sa pripadnicima MUP-a, a po naređenju Štaba TO Bihać.

 

Operacijom je komandovao major Adil Bešić, kasnije poznat kao heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata koji je dao nemjerljiv doprinos u odbrani tadašnjeg Bihaćkog okruga i BiH u cjelini.

Osnovni operativni i strategijski cilj napada jedinica tzv  Vojske SAO Krajine je bio presjecanje okruga i gušenje svakog vida otpora.

U toku izvršavanja odbrambenih zadataka poginuo je Arif Hasanagić, pripadnik čete Gata. 

U toku borbi u sadejstvu je učestvovao i odred TO Pjanići koji su, također, imali jednog poginulog pripadnika, Suada Beganovića - Bumbara.

Povodom ove bitke svake godine se organizuje prigodna svečanost u čast heroja, ali i sjećanja na dane kada se slabo opremljene jedinice, koje su kasnije prerasle u Armiju BiH, odupiru agresoru koji je iza sebe imao arsenal četvrte vojne sile u Europi.

Sjećanja na ove dane, na ove ljude prve među jednakima, na ove heroje, ne smijemo ni za trenutak potisnuti, ne smijemo zaboraviti.