Smajić: Na narednoj sjednici ću tražiti izmjene Zakona o Oružanim snagama BiH

F

Iako je Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH odbacila inicijativu državnog delegata Džemala Smajića on je najavio da će na narednoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH tražiti izmjene Zakona o Oružanim snagama BiH po hitnoj proceduri.

Smajić je navedenom inicijativom od Ministarstva odbrane BiH tražio da sačini Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika sa 40 na 45 godina.

Takav prijedlog je trebao biti dostavljen na usvajanje Vijeću ministara BiH.

"Bez obzira na današnji ishod glasanja članova Komisije neće odustati od ove inicijative i već ću na narednoj sjednici Doma naroda tražit izmjene Zakona o Oružanim snagama BiH i to po hitnoj proceduri. To sam i prvi put učinio s obzirom na veliko interesovanje koje je vladalo za ovu inicijativu jer osobe starosne dobi od 40 do 45 godina itekako mogu obavljati sve dužnosti u oružanim snagama, a napuštanjem službe nakon 40. godine teže nalaze poslove na slobodnom tržištu rada. Također je važno napomenuti da je u zemljama regiona ta granica služenja veća nego u BiH, a u nekim državama članicama NATO-a čak nema nikakvog ograničenja", kaže Smajić.

Dodao je da stranke vladajuće koalicije nisu imale razloga da ne podrže inicijativu jer se radi o vojnicima koji su pripadnici svih naroda i ostalih.