ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME: Zabilježen pad u potražnji drvnih sortimenata

.
Proizvodnja sortimenata od četinara je manja 3,2 posto, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara manja za 5,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku...

 

BIHAĆ, 30. septembra - U Federaciji BiH ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u periodu januar-august 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, manja je za 4,2 posto.

 

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u promatranom periodu, u odnosu na isti period 2019. godine, manja je za 3,2 posto. Sa sličnim trendom suočavaju se i Unsko sanske šume. Naime, ovogodišnji plan sječe bio je 407.000 kubnih metara. Do sada je realizovano 253.400 metara kubnih ili 73% od količine planirane do kraja 3 kvartala, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 10%. a najveći razlog tome je taj što su u ovoj godini US šume bile u poziciju da imaju veću ponudu nego potražnju proizvoda.

 

Kako između ostalog navodi Šerif Kaljiković, direktor ŠPD „Unsko-sanske šume“ cijelo ovo vrijeme kako traje kriza nastojali su zajedno sa kupcima i izvođačima ravnopravno podnijeti teret kako niko ne bi bio oštećen.

Izvor: