Šta sadrži budžet FBiH za 2024. godinu: Za penzije 3 milijarde KM!

r
Više od 226 miliona KM bit će izdvojeno za putnu infrastrukturu, željeznice i aviopromet

Budžet Federacije BiH za ovu godinu najveći je do sada i iznosi 7.474.800.209 KM, što je 537,2 miliona više nego u 2023. godini. Viša izdvajanja planirana su praktično u svim resorima.

 

Donosimo taksativno po svim resorima plan izdvajanja.

Za isplatu penzija, kako je navedeno, planirane su gotovo tri milijarde KM, uključujući i povećanje od 317,17 miliona KM za njihovo usklađivanje.

Ratna priznanja

Za isplatu boračkih invalidnina bit će izdvojeno 281,5 miliona KM, prava demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica bit će finansirana sa 61,67 miliona maraka, dobitnika ratnih priznanja s oko 18 miliona KM...

 

Budžet Ministarstva za razvoj turizma, zaštitu okoliša i prostornog uređenja (29,5 miliona) veći je za 14,22 miliona KM u odnosu na prošlu godinu. Za razvoj poduzetništva i obrta planirana su 27,2 miliona KM.

Više od 226 miliona KM bit će izdvojeno za putnu infrastrukturu, željeznice i aviopromet, i to 167 miliona za puteve, 30,5 miliona za finansijsku konsolidaciju „Željeznica FBiH“, 17,3 miliona za JP „Aerodrom“ Bihać, 7,3 miliona za unapređenje avioprometa, te 4,2 miliona za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 175 miliona KM planiralo je za poljoprivredne poticaje. Iz Vlade su naveli da je za oblast socijalne zaštite plan da se izdvoji 463,6 miliona, od čega najveći dio za civilne invalide (272,65 miliona) i podršku porodicama s djecom (130 miliona). Za roditelje njegovatelje namijenjeno je 29 miliona KM, pomoć za novorođeno dijete 16 miliona, za ustanove i projekte socijalne zaštite 11 miliona KM.

Oblast zdravstva

U oblasti zdravstva, 75 miliona KM bit će utrošeno za sanaciju zdravstvenih ustanova, za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje 52 miliona, biomedicinski potpomognutu oplodnju 10 miliona, Zavod za transfuzijsku medicinu 2 miliona, te za Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu 400.000 KM.

Podrška održivom povratku

U 2024. godini planirano je 26 miliona KM za transfere raseljenim osobama, 11 miliona za programe povratka u RS, podršku održivom povratku 5 miliona, a za zajedničke projekte s NVO 4 miliona KM. Iz budžeta Ministarstva finansija za tekuće transfere kantonima planirano je 200 miliona KM.

U resoru industrije, energetike i rudarstva po 10 miliona KM bit će izdvojeno za uplatu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata. 

 

Foto : Arhiva

Foto : Avaz