Stanovnici Ključa od danas će plaćati veću cijenu odvoza komunalnog otpada

.
Novi cjenovnik prikupljanja, odvožnje i deponovanja smeća za domaćinstva usvojen je na 13 redovnoj sjednici OV Ključ, koja je danas održana. Iako su ovaj prijedlog u opoziciji proglasili nezakonitim jer prema njima nisu ispoštovane potrebne procedure,većina vijećnika dala je svoj glas za nove, veće cijene komunalnih usluga.

Dosad je odvoz komunalog otpada  za domaćinstva  u prosjeku iznosio devet mraka i nije se povećavao više od decenije. Nova cijena neophodna je kako bi se osiguralo poslovanje JKP Rad koje ima visoke troškove rada s obzirom na to da se uz prikupljanje otpada iz  više udaljenih mjesnih zajednica i sama deponija nalazi   20 km van grada.