Stanovnik BiH proizveo u prošloj godini u prosjeku 345 kilograma komunalnog otpada

ć

Bosna i Hercegovina je u 2022. godini generirala (proizvela) 1,1 miliona tona komunalnog otpada, što je za 3,6 posto manje u odnosu na 2021. godinu.

Stanovnik Bosne i Hercegovine proizveo je u prosjeku 345 kilograma komunalnog otpada u prošloj godini, podaci su koje je objavila Agencija za statistiku BiH.

U 2022. javnim odvozom je prikupljeno 929.141 tona komunalnog otpada, što je 1,9 posto više u poređenju sa 2021.

Podaci koji ukazuju na porijeklo stvaranja prikupljenog komunalnog otpada pokazuju da je najveći porast bio registrovan u sakupljanju otpada iz domaćinstava, čak 81,3 posto ukupno prikupljenog otpada.

Prema podacima o tretmanu komunalnog otpada 971 hiljada tona otpada je prispjelo na kontrolisana odlagališta otpada, od toga je trajno odloženo 99,03 posto otpada, kao opcija zbrinjavanja.

Stopa odlaganja komunalnog otpada manja je za 0,2 posto u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu.