Strani investitori prošle godine uložili milijardu KM u BiH

.
Od završetka rata na ovamo strani investitori u Bosnu i Hercegovinu uložili su više od 16 milijardi maraka. Na prvu zvuči mnogo, ali...

 

Prema podacima Centralne banke BiH, strani ulagači su prošle godine u Bosnu i Hercegovinu, investirali 971-an milion maraka što je za gotovo 250 miliona više nego godinu prije. Najviše se investiralo u trgovinu, bankarstvo, te prozivodnju gotovih metalnih proizvoda i baznih metala. Švicarska, Turska i Velika Britanija prednjače po broju investicija. Da li možemo biti poželjnija destinacija za investiranje i koji su problemi?

Strane investicije za 32 procenta veće se u prošloj u odnosu na 2020. godinu. Po visini ulaganja izdvaja se nekoliko država.

„Zemlje koje su najznačajnije ulagale u prošloj godini su Švicarska, Turska,Velika Britanija. Takođe značajno povećanje ulaganja u prošloj godini su imale Austrija, Srbija, Hrvatska i Njemačka.

Strani investitori koji već posluju u BiH ističu nekoliko naših komparativnih prednosti kao što su povoljan geografski položaj, blizina zapadnoj Evropi, solidna infrastruktura, niska cijena energije i povoljna cijena rada. Naravno postoje i mane”, kaže Jasmina Dževlan iz Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH.

„Politička stabilnost i koliko je radne snage stvarno raspoloživo i koliko je radna snaga obučena. To su ozbiljni izazovi i svako onda treba za sebe da procjeni da li je spreman da rizikuje. Da li se osjeća spremnim i sposobnim da riješi te izazove da bi profitirao od ovih komparativnih prednosti“, kaže Edin Dačić, predsjednik Savjeta stranih investitora Područne privredne komore Banja Luka.

Po mišljenju ekonomista Bosna i Hercegovina koristi mali dio ogromnih potencijala kojima raspolaže kada je riječ o privlačenju stranih ulagača. Postoji nekoliko stvari koje se moraju riješiti ako želimo postati poželjna destinacija za investiranje.

„Prava rješenja su smanjivanje političkog, pravnog i ekonomskog rizika.Posebno političkog u smislu da se promjeni politički narativ. Zatim smanjivanje ili ukidanje nepotrebnih barijera za poslovanje. I zadnja stvar jeste investiranje u baznu infrastrukturu. Prije svega putnu infrastrukturu“, smatra Admir Čavali, ekonomski analitičar.

“Mi imamo preduslove za strane investitore. Najveća tuga i žal je što naše vlasti to uopšte ne razumiju. Da bez zapošljavanja naših ljudi ostaćemo bez ljudskog potencijala. To je jedna od komponenti razvoja ekonomije“, mišljenje je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Od završetka rata na ovamo strani investitori u Bosnu i Hercegovinu uložili su više od 16 milijardi maraka. Na prvu zvuči mnogo, ali u stvari i nije, kada se zna da je u pitanju period od 27 godina i da je u pojedine zemlje regiona uloženo nekoliko puta više.