Stvari koje će čovjeka najviše ražalostiti na Sudnjem danu

fs
Na Sudnjem danu čovjek neće moći pokloniti nijedan sevab, nijedno dobro djelo, čak ni svojoj majci, ni svome ocu, niti svojoj djeci i bračnom drugu, i pored neizmjerne ljubavi koju prema njima osjeća.

 

U isto vrijeme, bit će primoran dati svoja dobra djela onome koga je mrzio, ako ga je ogovarao, ili ismijavao, ili mu je bilo kakav zulum učinio.

Zato, ne mijenjajmo vječno za prolazno i ne dozvolimo da budemo među onima koji su sami sebe obmanuli, na Dan koji se u Kur’anu, između ostaloga, naziva i ”Dan samoobmane” – ”Jevmut-Tegabun.”